Lajmërim për disa pozicione për projektin ‘PreservingWB and preserving cities Identity through Participatory architecture’

‘PreservingWB and  preserving cities Identity through Participatory architecture’ është një projekt dhe website për dokumentimin e një seri ndërtesash me vlere arkitektonike e historike, por të braktisura e të rrezikuara, të dy qyteteve Prishtinë dhe Tiranë (me synimin… Read More