Mbështetësit

Falëndërojmë mbështetësit dhe sponsorët tanë që kontribuan dhe vazhdojnë të kontribuojnë në mbarëvajtjen e Open Labs! Ndihma juaj është kritike për ne!

Infrastruktura

Stickers

Design

 

Furniture


Website

 

3D Printer

Laptopa 

Website Theme


Patreon

John Sturdy
Alban Xhaferllari
Justin W. Flory
Flakerim Ismani
Arjen Kamphuis
Lars Haefner
Phil Shapiro
Jonathan Beliën
Brennan Novak
Chris Ward
Gjergji Kokushta
Ketri Web
Redon Skikuli
Ura Design