Raspberry Pi workshop ne Open Labs #0

Rassberri Pi

Në Open Labs prezantojmë Raspbery Pi workshop-in #0. Ky event është për persona që nuk kanë dije të mëparshme me Raspberry Pi. Raspberry PI është kompjuter me madhësi sa një kartë krediti, i krijuar në Mbretërinë e Bashkuar… Më tepër