Maratonë Titrimi: The Internet’s Own Boy

Mblidhemi së bashku dhe përkthejmë në shqip titrat e filmit “The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz”. Gjithashtu bisedojmë për datën fhe vendin që do projektojmë filmin me titra në shqip. Sepse në promovimin dhe shpërndarjen… Më tepër