l10n Sprint – Maratonë Lokalizimi

l10n Sprint - Maratonë Lokalizimi

Ejani në Open Labs për të marrë pjesë në përkthimin dhe lokalizimin e platformave të Mozilla, në gjuhën Shqipe! Mund të jesh pjesë e iniciativës për të shtuar prezencën e komunitetit Shqiptar në Mozilla. Së bashku do përkthejmë… Më tepër