CEE WikiCamp 2015 në Maqedoni

Në fundjavën e fundit të Korrikut u zhvillua WikiCamp 2015 i cili është kampi i parë i zhvilluar në Europe me pjesëmarrës Wikipedianë të Europrës Jug-Lindore. Vendi mirëkpritës ishte Maqedonia dhe aktiviteti u organizua nga user group Shared… Më tepër