Mailing List

Mailing List

Anëtarët e Open Labs besojnë që bota do ishte më mirë në qoftë se çdo gjë është e decentralizuar dhe sa më transparente.

Ky është dhe shkaku që pothuajse të gjitha komunikimet e anëtarëve të komunitetit bëhen nëpërmjet mailing list.

Që të regjistroheni dhe ju në mailing list klikoni në ndërlidhjen (link) më poshtë:
groups.google.com/forum/#!forum/open-labs-albania

Në qoftë se nuk keni Gmail ose doni te regjistroheni me një email tjetër; mund ta bëni shumë lehtë duke dërguar një email në
open-labs-albania+subscribe@googlegroups.com