Etiketë: Wikipedia

Memorandum bashkëpunimi midis SCiDEV, WCUGA & Open Labs

Publikimi i informacionit në një format të hapur i të dhënave dhe informacionit me interes publik nga institucionet qeveritare dhe organizatat, është një element i rëndësishëm i çdo shoqërie demokratike. Kuptimi i “hapur” në lidhje me njohuritë dhe… Read More

Wikipedia

Wikipedia është një enciklopedi e lirë online me qëllim që të lejojë që të gjithë njerëzit të redaktojnë artikujt. Wikipedia është referenca më e madhe dhe më e popullarizuar në internet dhe renditet në mesin e dhjetë faqeve më të njohura. Wikipedia është në pronësi të fondacionit jo- përfitues Wikimedia.